Nieuws

KADEMUREN HISTORIE


Lees meer

ORIËNTATIE OP EEN PROJECT


De Stichting Stadsherstel oriënteert zich op een nieuw project.Lees meer

Activiteiten

HUIDIGE ACTIVITEITEN

Uitdaging

Voorkomen moet worden dat er opnieuw grote onderhoudsachterstanden in de historische kernen ontstaan. Slechtere financiële en daarnaast ook snel veranderende omstandigheden voor de detailhandel zijn hier debet aan. Het vraagt om permanente aandacht en creativiteit om gemeentelijke historische kernen leefbaar te houden.

Nieuwe projecten

Om die reden initieert de stichting nieuwe projecten.
Daartoe geeft ze voorlichting en advies en voert ze overleg met overheidsinstanties en particulieren.
Verder bemiddelt ze bij het door anderen verwerven van gebouwen en levert ze ideeën voor de restauratie van die gebouwen.

Wandelingen

Publicaties

25 jaar Stadsherstel

25 Jaar Stadsherstel

Penstraat

Penstraat
In het kader van de Vitale Stad participeerde de stichting in een werkgroep ‘Routes’. Deze werkgroep nam de beleving van routes van aankomstlocaties naar het kernwinkelgebied onder de loep. Een klein deel van de bevindingen en aanbevelingen is in dit document te lezen.