Welkom bij
Stichting Stadsherstel
Bergen op Zoom

Stadsherstel: behoud van
monumentaal erfgoed

Al meer dan veertig jaar actief

Secretariaat

Stichting Stadsherstel
p/a Paradeplaats 2
4611 VX  Bergen op Zoom
Telefoon: 06 57537340
Email: secretaris@stadsherstelboz.nl

De Stichting  Stadsherstel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41104181

Bestuur

Voorzitter: F.J. Goossen
Secretaris: P.C.J. Bruys MIM
Penningmeester: P.C.J. Bruys MIM
Leden: ir. J.W. Stalknecht MBA
Adviseurs: Ir. J.L.C. Weyts
Mr. J.J. Bakker
E. Helmig
Erevoorzitter: J.A.W. van Giels