Doelstelling 

Doelstelling

De Stichting Stadsherstel stelt zich tot doel de aanwezige historische waarden in oude wijken en kernen zo ruim mogelijk te behouden. Ze wil bijdragen aan een in alle opzichten verantwoorde ontwikkeling van de gemeente Bergen op Zoom door het verbeteren van de leefbaarheid en het vermijden van beeldstorende contrasten.

Activiteiten

 het geven van adviezen;
 het geven van voorlichting;
 het voeren van overleg met overheidsinstanties en particulieren;
 het voorbereiden van en het bemiddelen bij het verwerven van gebouwen door andere instanties en het laten restaureren van die gebouwen.