Secretariaat Stadsherstel Bergen op Zoom  , Paradeplaats 2, 4611 VX. Bergen op Zoom