OVER DE STICHTING STADSHERSTEL

Doelstelling

De Stichting Stadsherstel stelt zich tot doel de aanwezige historische waarden in oude wijken en kernen zo ruim mogelijk te behouden. Ze wil bijdragen aan een in alle opzichten verantwoorde ontwikkeling van de gemeente Bergen op Zoom door het verbeteren van de leefbaarheid en het vermijden van beeldstorende contrasten.

Nieuwe uitdagingen
In de eerste 25 jaar van haar bestaan heeft de Stichting een grote impuls en bijdrage geleverd aan het herstel van de binnenstad. De randvoorwaarden zijn ondertussen behoorlijk veranderd. De subsidieregelingen en de ondersteuning van de gemeente zijn veel minder gunstig.
De uitdaging in onze tijd is te voorkomen dat er nieuwe achterstanden ontstaan. Slechtere financiële en daarnaast ook snel veranderende omstandigheden voor de detailhandel zijn hier debet aan. Het vraagt om permanente aandacht en creativiteit om gemeentelijke historische kernen leefbaar te houden.

Geschiedenis

Aanleiding oprichting
De Stichting Stadsherstel is op 28 april 1971 opgericht.
In de jaren na de tweede wereldoorlog was er een grote achterstand ontstaan in het onderhoud van monumenten. In die tijd van wederopbouw werd oude architectuur in binnensteden minder gewaardeerd. Er was vooral belangstelling voor ‘het nieuwe wonen’ in buitenwijken. Toen er een enorme kaalslag dreigde in het westelijk deel van de binnenstad, kwam een aantal Bergenaren daar tegen in het geweer. De gemeente liet de rigoureuze plannen los en de Stichting Stadsherstel werd geboren.

Startstrategie
Aanvankelijk richtte de Stichting zich op het herstel van hoekpanden waarmee het verloederde gezicht van veel straten verbeterd werd. De strategie had ook tot doel een aanzet te geven aan particulieren andere ‘monumentale’ panden te gaan restaureren. Er ontstond vanaf die tijd een hernieuwde interesse om te wonen of te werken in historisch erfgoed. Door goede subsidieregelingen is in de afgelopen decennia een groot deel van de achterstand in onderhoud ingelopen.

Bestuur

Bestuur

VoorzitterF.J. Goossen
SecretarisP.C.J. Bruys
LedenJ.W. Stalknecht
A.J. van Loon

Adviseurs

J.L.C. Weyts
J.J. Bakker
T. Helmig